Trond-Roger Larsen

Rådmann Trond-Roger Larsen

Rådmann Trond-Roger Larsen har det overordnede ansvaret for administrasjonen i Storfjord kommune.

Telefon: 77 21 28 11 el. 982 89 062
E-post: trond-roger.larsen@storfjord.kommune.no

Inger Heiskel

Leder personal-, lønn- og service Inger Heiskel

Overordnet ansvar for kommunens personalarbeid, forhandlinger, rådgivning, kompetanseplanlegging, HMS og oppfølging lønn, sykefravær, pensjon, forsikring samt avdelingsledelse er blant oppgavene for personalleder.

May-Tove Lilleng

Oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng

Oppvekst- og kultursjef er ansvarlig for skoler og barnehager, barnevern, kulturskole, voksenopplæringa og Storfjord språksenter.

Telefon.: 77 21 29 40 el. 918 64639
E-post: may-tove.lilleng@storfjord.kommune.no
 

Anne-Lena Dreyer

Avdelingsleder forebyggende avdeling Anne-Lena Dreyer

Avdelingsleder for forebyggende avdeling har overordnet ansvar for følgende tjenester; Valmuen, omsorgen for utviklingshemmede, rusomsorgen og psykisk helse, avlastning- og  barnebolig,  flykning-tjenesten, frivilligsentralen, møteplasser, fritidsklubber og fritidskontakter.

Telefon.: 982 89 142
E-post: anne-lena.dreyer@storfjord.kommune.no
 

Siluett kvinne

Avdelingsleder behandlende avdeling Ann-Monica Wingstad

Avdelingsleder for behandlende avdeling har overordnet ansvar for følgende tjenester: legekontoret, fysioterapeut, helsestasjon, jordmor, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hjelpemiddelformidler, BPA og sykehjem.

Telefon: 412 00 071
E-post: Ann-Monica.Wingstad@storfjord.kommune.no

Trond Arne Hoe

Driftssjef Trond Arne Hoe

Plan- og driftssjef har ansvaret for området drift og vedlikehold, kommunaltekninkk, vann- og avløp, brann- og redning og renhold. I tillegg inngår de fleste av investeringsprosjektene innenfor driftssjefenes portefølje.

Telefon.: 77 21 28 20 el. 913 63 488
E-post: trond.hoe@storfjord.kommune.no

Gunnar Grundetjern

Økonomisjef Gunnar Grundetjern

Økonomisjefen er faglig ansvarlig for kommunens økonomi- og finansforvaltning, herunder bl.a. budsjettarbeid, regnskap, rapportering og oppfølging samt rådgivning og veiledning overfor rådmannen og andre ledere.

Telefon.: 77 21 28 70 el. 982 89 070
E-post: gunnar.grundetjern@storfjord.kommune.no