Tornedalsrådet

Tornedalsrådet er et av nordiske grensekomiteer og består av kommuner i de tre landene Norge, Sverige og Finland.

Mål for Tornedalsrådet:

  • Ivareta medlemskommunenes og innbyggernes interesser

  • Øke Tornedalens attraksjonskraft gjennom profilering og markedsføring

  • Fremme utdanning og kompetanseutvikling

  • Utvikle infrastrukturer og kommunikasjonene

  • Bevare og utvikle Tornedalskulturen

Storfjord kommune deltar i rådsarbeid og i styret. Næringsavdelingen deltar i den nordlige næringsgruppen og kulturkontoret deltar i kulturutvalget.

Nordkalottens Grensetjeneste

Storfjord kommune er vertskommune for den norske delen av Nordkalottens Grensetjeneste, som er en del av det nordiske informasjonsnettverket til Nordisk Ministerråd. Grensetjenesten arbeider tett sammen med Nordisk Ministerråds sekretariat i København og Nordkalottrådet. Nordkalottens Grensetjeneste er lokalisert i Nordkalottsenteret i Skibotn.

Nordkalottens Grensetjeneste er sakkyndig i grenseproblematikk og spesielt grensehindre, formidler informasjon, gir råd til privatpersoner, bedrifter samt organisasjoner som har virksomhet over landegrensen mellom Finland-Sverige, Norge-Finland og Norge-Sverige.

Les mer: Forside - Nordkalottens grensetjeneste

Vennskapskommune Enontekiö

Storfjord og vår nærmeste grensekommune Enontekiö, er «gamle» vennskapskommuner. Samarbeidet mellom kommunene er revitalisert og samarbeidsavtalen ble fornyet i november 2014. Partene har avtalt å samarbeide innenfor følgende avtaleområder:

        I              Skolesamarbeid

        II             Næring og utvikling

        III            Ivaretakelse av felles interesser

        IV           Politisk samarbeid

        V             Helse- og sosialsektor

        VI           Redning og beredskap (obs. evakuere til Kilpisjärvi ved evt. Nordnes-ras)

Skolesamarbeid

Grunnskolene i Storfjord har ulike former for internasjonalt samarbeid, organisert som prosjekt eller faste samarbeidsformer.

Hatteng skole har gjennom flere år hatt lærersamarbeid med ulike land i Europa gjennom flere Comeniusprosjekter. Fra 2015-2018 er skolen med i Erasmus-prosjekt der metodikk for utvikling av grunnleggende ferdigheter er tema for samarbeid mellom landene.

Skibotn skole har etablert et fast samarbeid med Storfjord kommune sin nabo- og  vennskapskommune Enontekiö I Finland. Skolen samarbeider fast med Hetta og Kilpisjärvi skole gjennom elev- og lærerutveksling.