Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenKontaktliste institusjoner
Navn Telefon Faks

Barnehager

Furuslottet barnehage avdeling Nøtteliten 901 78 567
Furuslottet barnehage avdeling Snipp 902 75 352
Furuslottet barnehage styrer 907 93 774
Oteren barnehage 941 66 049

Biblioteket

Biblioteket 77 21 28 00

Helse- og omsorgsetaten

Barneverntjenesten 400 28 848
Ergoterapeut Kan treffes mandag, tirsdag, onsdag 40028851
FYSAK-koordinator 77 21 29 15/98 28 91 36
Heldøgns omsorgsbolig - Oldersletta 400 28 808
Konstituert enhetsleder for Enhet for sykehjem og hjemmetjeneste 400 28 813
Omsorgen for utviklingshemmede Engstadjordet 400 28 849
Psykisk helse og rusomsorgen 77 21 28 00
Skibotn avlastningsbolig Omsorgen for utviklingshemmede 400 28 834
Valmuen arbeids- og aktivitetssenter 400 28 840
Åsen omsorgssenter skjermet avdeling 404 40 709
Åsen omsorgssenter langtidsavdeling 400 28 837

Skoler

Hatteng skole 77 21 29 44
Skibotn skole 77 21 29 20
Storfjord kulturskole 77 21 29 63
Voksenopplæringa 77 21 28 00

Utviklingsetaten

Silja Skjelnes-Mattila 777 15470