Den første rapporten som blir ferdigstilt, er utredning av storkommunealternativet (Storfjord, Lyngen, Balsfjord, Tromsø og Karlsøy). Denne rapporten offentliggjøres 12.august i Tromsø. Utredningsrapportene om Lyngenfjordalternativt (Storfjord, Lyngen og Kåfjord) og Storfjord som egen kommune, er under arbeid og ventes ferdigstilt i slutten av september/begynnelsen av oktober. Dato kommer.

I forbindelse med kommunereformen har Storfjord kommune administrativt utarbeidet en statusrapport. Rapporten ligger bl.a til grunn for de utredningene som lages sammen med andre kommuner. Statusbilde har vært behandlet i Formannskapet og merknadene derfra er skrevet inn i dokumentet.

Dokumentet kan du lese her: Statusbilde 1939 Storfjord kommune.docx PDF document ODT document