Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skibotn avlastningsbolig Omsorgen for utviklingshemmede

Telefon: 400 28 834

Forebyggende avdelingKontaktliste institusjoner
Navn Telefon Faks

Barnehager

Furuslottet barnehage avdeling Nøtteliten 901 78 567
Furuslottet barnehage avdeling Snipp 902 75 352
Furuslottet barnehage styrer 907 93 774

Behandlende avdeling

FYSAK-koordinator 77 21 29 15
Hjemmetjenesten tjenesteleder 400 28 835
Åsen omsorgssenter 777 14788

Biblioteket

Biblioteket 77 21 28 00

Forebyggende avdeling

Heldøgns omsorgsbolig - Oldersletta 400 28 808
Omsorgen for utviklingshemmede Engstadjordet 400 28 849
Psykisk helse og rusomsorgen 77 21 28 00
Skibotn avlastningsbolig Omsorgen for utviklingshemmede 400 28 834
Valmuen arbeids- og aktivitetssenter 400 28 840

Omsorgssenter

Åsen omsorgssenter skjermet avdeling 404 40 709
Åsen omsorgssenter langtidsavdeling 400 28 837

Oppvekstetaten

Oteren barnehage 941 66 049

Skoler

Hatteng skole 77 21 29 44
Skibotn skole 77 21 29 20
Storfjord kulturskole 77 21 29 63
Voksenopplæringa 77 21 28 00

Storfjord språksenter

Daglig leder 777 15470