Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenKontaktliste institusjoner
Navn Telefon Faks
Heldøgns omsorgsbolig - Oldersletta 400 28 808
Skibotn avlastningsbolig Omsorgen for utviklingshemmede 400 28 834
Hjemmetjenesten tjenesteleder 400 28 835
Åsen omsorgssenter langtidsavdeling 400 28 837
Valmuen arbeids- og aktivitetssenter 400 28 840
Omsorgen for utviklingshemmede Engstadjordet 400 28 849
Åsen omsorgssenter skjermet avdeling 404 40 709
Psykisk helse og rusomsorgen 77 21 28 00
Biblioteket 77 21 28 00
Voksenopplæringa 77 21 28 00
FYSAK-koordinator 77 21 29 15
Skibotn skole 77 21 29 20
Hatteng skole 77 21 29 44
Storfjord kulturskole 77 21 29 63
Åsen omsorgssenter 777 14788
Daglig leder 777 15470
Furuslottet barnehage avdeling Nøtteliten 901 78 567
Furuslottet barnehage avdeling Snipp 902 75 352
Furuslottet barnehage styrer 907 93 774
Oteren barnehage 941 66 049