Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenKontaktliste institusjoner
Navn Telefon Faks
Hjemmetjenesten tjenesteleder 400 28 811
Åsen omsorgssenter langtidsavdeling 400 28 837
Valmuen verksted 400 28 840
Bolig Elvevoll Elvevoll 400 28 849
Åsen omsorgssenter skjermet avdeling 404 40 709
Psykisk helse og rusomsorgen 77 21 28 00 77 21 28 01
Skatteoppkrever 77 21 28 00
Biblioteket 77 21 28 00
Voksenopplæringa 77 21 28 00
FYSAK-koordinator 77 21 29 15
Skibotn skole 77 21 29 20
Oteren barnehage styrer 77 21 29 30
Hatteng skole 77 21 29 44
Storfjord kulturskole 77 21 29 63
Åsen omsorgssenter 777 14788
Omsorgen for utviklingshemmede Engstadjordet 777 14930
Daglig leder 777 15470
Furuslottet barnehage avdeling Nøtteliten 901 78 567
Furuslottet barnehage avdeling Snipp 902 75 352
Furuslottet barnehage styrer 907 93 774