Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenKontaktliste institusjoner
Navn Telefon Faks
Biblioteket 77 21 28 00
Daglig leder 777 15470
FYSAK-koordinator 77 21 29 15
Furuslottet barnehage avdeling Nøtteliten 901 78 567
Furuslottet barnehage avdeling Snipp 902 75 352
Furuslottet barnehage styrer 907 93 774
Hatteng skole 77 21 29 44
Heldøgns omsorgsbolig - Oldersletta 400 28 808
Hjemmetjenesten tjenesteleder 400 28 811
Omsorgen for utviklingshemmede Engstadjordet 400 28 849
Oteren barnehage styrer 77 21 29 30
Psykisk helse og rusomsorgen 77 21 28 00
Skatteoppkrever 77 21 28 00
Skibotn avlastningsbolig Omsorgen for utviklingshemmede 400 28 834
Skibotn skole 77 21 29 20
Storfjord kulturskole 77 21 29 63
Valmuen arbeids- og aktivitetssenter 400 28 840
Voksenopplæringa 77 21 28 00
Åsen omsorgssenter 777 14788
Åsen omsorgssenter skjermet avdeling 404 40 709
Åsen omsorgssenter langtidsavdeling 400 28 837