Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgen for utviklingshemmede Engstadjordet

engstadjordet@storfjord.kommune.no

Telefon: 777 14930

Forebyggende avdelingKontaktliste institusjoner
Navn Telefon Faks

Barnehager

Furuslottet barnehage avdeling Nøtteliten 901 78 567
Furuslottet barnehage avdeling Snipp 902 75 352
Furuslottet barnehage styrer 907 93 774
Oteren barnehage styrer 77 21 29 30

Behandlende avdeling

FYSAK-koordinator 77 21 29 15
Hjemmetjenesten tjenesteleder 400 28 811
Åsen omsorgssenter 777 14788

Biblioteket

Biblioteket 77 21 28 00

Forebyggende avdeling

Bolig Elvevoll Elvevoll 400 28 849
Omsorgen for utviklingshemmede Engstadjordet 777 14930
Psykisk helse og rusomsorgen 77 21 28 00 77 21 28 01
Valmuen verksted 400 28 840

Omsorgssenter

Åsen omsorgssenter skjermet avdeling 404 40 709
Åsen omsorgssenter langtidsavdeling 400 28 837

Skoler

Hatteng skole 77 21 29 44
Skibotn skole 77 21 29 20
Storfjord kulturskole 77 21 29 63
Voksenopplæringa 77 21 28 00

Storfjord språksenter

Daglig leder 777 15470

Økonomiavdelingen

Skatteoppkrever 77 21 28 00